Bogholder og revisor i København og omegn

Mercuria ApS er din bogholder og revisor, der med sin beliggenhed i hjertet af København betjener små og mellemstore virksomheder i København og omegn med bogføring, moms og regnskab til fast pris. Med mere end 40 års erfaring fra regnskabsbranchen er Mercuria en stærk partner til din virksomhed.

Kontakt

Bogføring og regnskab for små og mellemstore virksomheder

Som selvstændig erhvervsdrivende med enkeltmandsvirksomhed eller ejer af selskab med begrænset ansvar har du brug for en bogholder til bogføring og en revisor til opstilling af kontokort, momsopgørelse, balance, budget, perioderegnskab, årsregnskab og årsrapport til skattemyndighederne.

Mercuria er et erfarent regnskabsfirma, der med sin centrale beliggenhed i hjertet af København udfører bogføring og regnskab for små og mellemstore virksomheder i København og omegn. Mercuria har tidligere haft beliggenhed i Århus og betjener derfor fortsat virksomheder i Århus og omegn.

Revisor Frank Nielsen giver her en kort introduktion til Mercuria ApS og fortæller lidt om, hvad Mercuria kan tilbyde dig og din virksomhed.

Mere end 40 års erfaring fra regnskabsbranchen

Mercuria ejes og drives af revisor Frank Nielsen, der har over 40 års erfaring med iværksætteri, bogføring, moms og regnskab for små og mellemstore virksomheder i hele landet. Mercuria beskæftiger endvidere dansk personale til supervision, bogholderi, systemadministration og reception.

Revisor Frank Nielsen var blandt de første iværksættere, der rejste til USA og forhandlede aftaler med leverandører af personlige computere og software på plads med den vision, at introducere elektronisk bogføring for danske virksomheder i en tid, hvor personlige computere var noget, man kunne se på kontor- og datamesse.

Revisor Frank Nielsen har desuden tilegnet sig stor viden om kultur, kommunikation og personlig udvikling fra sine mange rejser og interesseområder.

Effektiv service – til tiden

Mercuria arbejder efter mottoet “effektiv service – til tiden”. Det betyder, at alle udarbejdelser, som bogføring, moms og regnskab, leveres og indberettes rettidigt, så du ikke overskrider skattemyndighedernes frister for indberetning. Det kan eksempelvis være indberetning af moms til Skattestyrelsen eller indberetning af årsrapport via portalen Virk.dk til Erhvervsstyrelsen.

En revisor, du kan komme i kontakt med

Som selvstændig erhvervsdrivende har du mange ansvarsområder, problemstillinger og overvejelser. Det gælder ikke mindst, når det kommer til bogføring og regnskab. Det er derfor vigtigt, at du kan komme i kontakt med din bogholder og revisor.

Mercuria fører af den grund tydelige kontaktoplysninger og besvarer alle henvendelser per telefon og email dagligt. Dette gælder også under ferie eller eventuel sygdom.

Bogføring, moms og regnskab til fast pris

Mercuria har eget dansk bogholderi og tilbyder bogføring, moms og regnskab for små og mellemstore virksomheder til fast pris. Du sparer ikke bare tid, men også omkostninger til regnskabssystem, regnskabsprogram og opbevaring.

Kontakt

Overlad bogføring helt eller delvist til Mercuria

Hvis du har virksomhed, der udfører erhvervsaktivitet, eller har udlandsk virksomhed med erhvervsaktivitet i Danmark, så har du bogføringspligt og regnskabspligt. Bogføringen skal ikke blot vise din øjeblikkelige likvide situation, men skal danne grundlag for en efterfølgende bearbejdning og anvendelse til brug for opstilling af kontokort, momsopgørelser, balancer, budgetter, perioderegnskaber og årsregnskaber.

Mercuria tilbyder to forskellige typer af samarbejde. Hvad, der er bedst for dig, kommer an på din grad af regnskabsforståelse og lyst til bogføring.

Hvis du har regnskabsforståelse, så kan du selv bogføre i et regnskabssystem eller regnskabsprogram og lade Mercuria kontrollere din bogføring og opstille kontokort, momsopgørelser, balancer, perioderegnskaber og årsregnskaber til skattemyndighederne. Mercuria har erfaring med regnskabssystemerne Economic, Dinero og Billys Billing.

Hvis du ikke ønsker, at stå for den daglige bogføring selv, så kan du også vælge, at overlade bogføringen til Mercuria’s bogholderi, der har eget regnskabsprogram. Du sparer ikke bare tid, men også omkostningerne til regnskabssystem, regnskabsprogram og opbevaring af regnskabsmateriale.

Dit regnskabsmateriale behandles og opbevares sikkert hos Mercuria

Mercuria har eget dansk bogholderi, der lever op til reglerne om opbevaringspligt i bogføringsloven. Det betyder, at dine indleverede bilag, dokumenter og regnskabsmateriale behandles og opbevares sikkert hos Mercuria i Danmark.

Du kan som kunde til hver en tid få det udleveret dit regnskabsmateriale igen efter aftale. Dit regnskabsmateriale videresendes ikke til eksterne samarbejdspartere eller underleverandører i Danmark eller i udlandet.

Du kan læse mere om bogføring på siden Formål med bogføring og valg af regnskabsprogram.

Lønsedler og indberetning af ATP, AM-bidrag og A-skat

Mercuria tilbyder, at lave lønregnskab og lønsedler for dig og dine fastlønnede medarbejdere, timelønnede medarbejdere, funktionærer eller andet personale, der er ansat i din virksomhed. Når det er tid til beregning af løn, indkalder Mercuria automatisk oplysninger om timer og timeløn for dine medarbejdere fra dig.

Kontakt

Indhentning af skattekort og indberetning af løn til skattemyndigheder og fagforbund

Mercuria tilbyder, at køre løn for dig og dine ansatte i lønsystemet Danløn, der automatisk indhenter skattekort for dine medarbejdere, indberetter ATP, AM-bidrag og A-skat til Skat, indberetter feriepenge til FerieKonto, overfører løn til dine medarbejdere fra din virksomheds bankkonto og sender lønsedler elektronisk til dine medarbejderes e-Boks.

Du kan du selv definere tekster for lønart, så de er dækkende i forhold til din virksomhed. Danløn kan også indberette feriepenge til FerieKonto, ACF, 3F, Horesta, Malerforbundet i Danmark, Frisør- og Kosmetikerforbundet. Danløn kan endvidere lave automatisk nul-indberetning.

Lønsedler til e-Boks og overførsel til bankkonto

Lønsedler sendes automatisk til e-Boks, hvor dine ansatte kan læse og gemme den på egen computer eller mobiltelefon. Det er endvidere muligt, at installere lønsystemets app til mobiltelefon, hvorfra der er adgang til lønsedler. Løn kan automatisk overføres fra din virksomheds bankkonto til dine ansattes bankkonti, så lønnen er tilrådighed på den korrekte udbetalingsdato. Lønsedler er forsynet med oplysninger om opsparede feriedage.

Når løn er beregnet, udarbejder Danløn en samlet bogføringsliste, der kan indsættes og bogføres i dit regnskab. Bogholderiet kan herefter blot bogføre månedens løntotaler i stedet for de enkelte lønsedler. Dette gør det nemmere, at afstemme bogholderiet med skattemyndighedernes indberettede oplysninger.

Højeste standard inden for IT og datasikkerhed

I en tid, hvor personfølsomme oplysninger og fortrolige dokumenter behandles digitalt, så stilles der høje krav databehandling og datasikkerhed. Mercuria har sikkerhedspolikker for al databehandling og lever op til højeste standard inden for IT og datasikkerhed.

Kontakt

Sikker databehandling og kommunikation

Hos Mercuria behandles, opbevares og sikkerhedskopieres breve, bilag, dokumenter og fortrolige data på fuldt krypterede filsystemer og servere, der lever op til højeste standarder inden for IT-sikkerhed. Mercuria følger procedurer for best practice og politikker for kommunikation, bogføring, databehandling og drift af IT. Det sikrer en ensartet høj kvalitet i produktionen.

Mercuria ejer og administrerer selv anvendte systemer, netværk og servere. Dette betyder, at breve, bilag, dokumenter og fortrolige data forbliver hos Mercuria. Mercuria anvender robuste og sikrede operativsystemer fra FreeBSD og Ubuntu til behandling og opbevaring af fortrolige data. Det er din garanti for, at Mercuria er en stærk partner, når det kommer til behandling af data.

International clients

Mercuria is a Danish accounting firm, that takes care of payroll management, bookkeeping, accounting, tax reports and tax authorities in Denmark.

More

Mercuria is a Danish accounting firm, that takes care of payroll management, bookkeeping, accounting, tax reports and tax authorities in Denmark. Mercuria also assist clients with business and company registration, bank accounts and digital reporting to Danish state authorities. Mercuria have more than 40 years of experience from providing accounting services to small and medium clients. Read more about services to international clients on the page Accountant in Copenhagen.