Mercuria ved, hvor vigtigt det er, at du som kunde kan komme i kontakt med din bogholder og revisor. Det skal være nemt og hurtigt. Mercuria har på den baggrund samlet kontaktoplysninger, åbningstider og vigtig information på denne side. Mercuria besvarer alle henvendelser dagligt.

Generelle henvendelser til Mercuria

Spørgsmål og generelle henvendelser til Mercuria rettes til Mercuria via email til eller via telefon til 70 25 20 75. Mercuria besvarer alle henvendelser dagligt.

Hvis email og meddelelser fra Mercuria er forsynet med digital signatur, kan du kontrollere, at budskabet er uændret og autentisk, hvis du har Mercuria’s offentlige PGP-nøgle installeret. Du kan desuden kryptere dine meddelelser til Mercuria med offentlige Mercuria’s PGP-nøgle.

Indsendelse af regnskabsmateriale til Mercuria

Indsendelse af regnskabsmateriale, der skal bogføres, skal ske i anerkendt filformat via email til .

Filformat til bilag og regnskabsmateriale

Mercuria gør opmærksom på, at digitale dokumenter og regnskabsmateriale skal sendes i form af et sikkert download link eller vedhæftet email i én samlet fil i formatet PDF eller andet anerkendt filformat. Mercuria modtager ikke redigérbare regneark, dokumenter til tekstbehandling eller eksekvérbare programmer. Mercuria modtager heller ikke scans eller billeder af personlige identifikationspapirer.

Bilag og regnskabsmateriale på papir

Regnskabsmateriale, der kun måtte foreligge på papir, kan indleveres personligt til Mercuria ApS i reception eller sendes som pakkepost til Mercuria ApS, Rosenørns Allé 31, 1970 Frederiksberg C. Receptionens åbningstid er mandag til fredag fra 10:00 til 16:00.

Møde med bogholder eller revisor hos Mercuria

Møde med bogholder eller revisor hos Mercuria sker fortrinsvis via digitalt mødesystem. Mercuria kan tilbyde møder med video i Signal, WhatsApp og Microsoft Teams. Mercuria gør opmærksom på, at møder af fortrolig karakter bør afholdes i Signal. Møder kan udelukkende ske efter forudgående aftale.

Tekniske spørgsmål til Mercuria

Spørgsmål vedrørende Mercuria’s hjemmeside, eller tekniske spørgsmål i øvrigt, rettes til Mercuria’s IT-afdeling. Hvis du skulle opleve et problem med hjemmeside eller email, vil det være en hjælp, hvis du medsender tidspunkt og fejlmeddelelse. IT-afdelingen besvarer henvendelser mandag og torsdag fra 13:00 til 17:00. Email: . Telefon: 23 96 23 00. Kontroller og kryptér med Mercuria IT’s offentlige PGP-nøgle.

Betaling til Mercuria

Betaling af faktura fra Mercuria skal ske via bankoverførsel til erhvervskonto i Nordea med reg.nr. 2112 og kontonr. 6268-318-648. Husk, at angive fakturanummer eller kundenummer.

Payment to Mercuria

Payment of invoice from Mercuria must be done via bank transfer to business account in Nordea with registration number 2112, account number 6268-318-648, SWIFT NDEADKKK and IBAN DK0720006268318648. Remember to include your invoice number or customer number.