Indehavere af firmaer (enkeltmandsvirksomheder) er ofte i tvivl om, hvordan de bliver beskattet af de penge, som de udtager fra virksomheden. Indehavere er ikke ansat og kan derfor ikke få løn lige som ansatte. I stedet for kan indehavere foretage udtag af penge, kaldet private hævninger eller hævet privat, uanset om dette sker kontant eller ved bankoverførsler. Disse udtag er ikke belagt med beskatning og udtagene kan derved betragtes som skattefrie og fri for skatte-træk.

Men hvad er det så, der skal betales skat af? Enkeltmandsvirksomheder er ikke belagt med virksomhedsskat, og enkeltmandsvirksomheder er således ikke selvstændige skatteobjekter. Skat skal betales af virksomhedens overskud, men det sker hos indehaveren, hvor dette overskud lægges sammen med indehaverens eventuelle andre skattepligtige indkomster, der alle skal opføres på indehaverens årlige selvangivelse. Hvis virksomheden i et år ikke får overskud, eller måske endda et underskud, bliver der således ingen skat at betale af dens resultat – og indehaveren kommer ikke til at betale skat af de penge, som vedkommende har hævet i virksomheden.

Selvstændige erhvervsdrivende, og dermed indehavere af enkeltmandsvirksomheder, kan vælge at foretage forskudsregistrering af deres forventede overskud i det kommende indkomstår. Forskudsskat opkræves i 10 rater gennem året, idet juni og december er betalingsfrie. Hvis dette medfører, at der er betalt for meget i skat, refunderes den som overskydende skat. Hvis der er betalt for lidt i skat for året, skal der betales restskat. Hvis selvstændige erhvervsdrivende er forskudsregistreret for højt, kan det betyde en mere anstrengt likviditet. Det gælder især, hvis der anvendes kassekredit eller anden bankfinansiering, da der så skal lånes penge til betaling af en skat, der er for høj.