Her kan du læse mere om, hvad det vil sige, at være insolvent og komme under konkursbehandling, hvad enten du driver din virksomhed som en personligt ejet enkeltmandsvirksomhed eller som et selskab med begrænset ansvar.

Hvis du har virksomhed og ikke længere kan opfylde dine økonomiske forpligtelser overfor dine leverandører, så er du insolvent og kan erklæres konkurs.
Hvis du har virksomhed og ikke længere kan opfylde dine økonomiske forpligtelser overfor dine leverandører, så er du insolvent og kan erklæres konkurs.

Hvad er en konkurs?

Hvis du driver virksomhed og ikke længere kan opfylde dine økonomiske forpligtelser overfor dine ansatte og leverandører, så er du insolvent. I retslig forstand benævnes du som skyldner og dine leverandører benævnes som kreditorer.

Konkurs er en proces, der kan blive aktuel, når en af dine kreditorer, eller du selv, begærer dig konkurs. Den virksomhedsform, du driver din virksomhed i, bestemmer, om konkursbehandlingen er af dig personligt eller af dit selskab med begrænset ansvar.

I den forbindelse kan det nævnes, at du som personlig skyldner kan have mulighed for gældssanering. Gældssanering er dog ikke en mulighed for selskaber med begrænset ansvar.

Du kan som skyldner udskyde en konkurs ved at anmode Sø- & Handelsretten (skifteretten) om en rekonstruktionsbehandlling. Det betyder, at kreditorer i rekonstruktionsperioden ikke kan begære konkursbehandling. Dette blev tidligere kaldt betalingsstandsning. Ved indledning af en rekonstruktion udpeges en rekonstruktør og en regnskabskyndig tillidsmand. Ofte ender rekonstruktioner dog alligevel med en konkurs.

Konkursbehandling

I forbindelse med konkursdekretets afsigelse udpeges en kurator, som indtræder i skyldnerens sted i henseende til rådighed over skyldnerens konkursbo. Det betyder, at skyldneren selv sættes ud af rådighed over eget bo i den tid, konkursbehandlingen varer.

Konkursen har til formål at realisere alt, hvad skyldneren ejer ved auktioner eller frasalg, således at der fremkommer midler, som kan fordeles mellem kreditorerne. Kreditorerne vil kun i særlige tilfælde modtage fuld dækning af deres tilgodehavender, men vil i stedet modtage en ofte lille procentdel deraf.

Udbetalinger fra konkursboet følger almindeligvis nedenstående konkursorden.

  1. Konkursomkostninger
  2. Løn til dine ansatte
  3. Leverandører
  4. Øvrige kreditorer

Når konkursen er afsluttet, består den resterende del af gælden stadig, og kreditorerne kan senere genoptage inddrivelse af restgælden hos skyldneren. Gældsforhold er derfor særligt belastende for personlige skyldnere. Selskaber med begrænset ansvar ophører efter en konkurs normalt med at være aktive og opløses.

Tvangsopløsning af selskab med begrænset ansvar

En af fordelene ved, at drive virksomhed som et selskab med begrænset ansvar er, at du som direktør, bestyrelsesmedlem eller anden ledende rolle ikke hæfter personligt for selskabets gæld. Eksempler på selskaber med begrænset ansvar er et anpartsselskab (ApS) og et iværksætterselskab (IVS). Læs mere om stiftelse af selskab og start af virksomhed.

Selskaber med begrænset ansvar kan tvangsopløses, hvis de ikke længere har den lovpligtige ledelse. Det vil sige, at såfremt direktøren aftræder og meddeler Erhvervsstyrelsen dette, vil Erhvervsstyrelsen oversende selskabet til Sø- & Handelsretten (skifteretten) med henblik på opløsning.

I det tilfælde, at Sø- & Handelsretten vurderer, at du groft har forsømt dine forpligtelser som leder af et selskab med begrænset ansvar, vil du kunne ifalde en konkurskarantæne. Dette gælder ikke kun, hvis du har været registreret som direktør eller anden ledelse, men også, hvis du indirekte har haft en ledende rolle i virksomheden. Konkurskarantæne har almindeligvis en varighed på 3 år.