Start af virksomhed

Mercuria har samlet mange års erfaring med start af virksomhed og iværksætteri i denne guide til start af virksomhed i 2018. Læs om fordele og ulemper ved personligt ejet enkeltmandsvirksomhed og selskab med begrænset ansvar, så du kan finde den virksomhedstype, der passer bedst til dig og din branche. Du kan oprette din nye virksomhed ved brug af oprettelsesformularen.

Kontakt

Generelt om start af virksomhed og oprettelse af CVR-nummer

Hvis du vil starte virksomhed, så er der nogle oplysninger, du skal forberede, inden Mercuria kan registrere det hos Erhvervsstyrelsen og Skat.

Skjerns Magasin i Korsbæk er en beretning om iværksætteri og start af virksomhed i Danmark.
Skjerns Magasin i Korsbæk er en beretning om iværksætteri og start af virksomhed i Danmark.

Du skal vælge et firmanavn, der ikke findes i forvejen. Du kan selv undersøge, om dit firmanavn er ledigt, hvis du søger i CVR. Det kan være en god ide, at undersøge, om internet-domænet er ledigt eller i brug af en anden virksomhed. Det er i denne research, du skal undgå senere dyre retssager om rettigheder.

Du skal endvidere oplyse en adresse til dit firma. Der er mange, der starter deres virksomhed hjemme på deres private adresse eller på et kontorhotel. Du skal endvidere oplyse, hvilken branche, din virksomhed er i. Det får betydning for, hvilke regler, myndighederne vil kontrollere dig for. Du skal endvidere oplyse, hvilken dato, du vil starte. Det får betydning for momsperiode og regnskabsår. Datoen bør af den grund være den første dag i et år eller kvartal.

Du skal være opmærksom på, at du som indehaver af en virksomhed vil fremstå med navn og privat bopælsadresse i statens offentligt tilgængelige virksomhedsregister CVR. Din bobælsadresse hentes fra folkeregisteret. Det er dog ikke alle brancher, hvor dette er hensigtsmæssigt. Mercuria kan i disse tilfælde hjælpe dig med, at blive registreret som anonym med beskyttet adresse.

Hvis din branche er momspligtig og årets omsætning overstiger 50.000 kr., så skal du registreres for moms. Hvis du skal have ansatte, skal du endvidere registreres som arbejdsgiver. Det betyder, at du skal indberette ATP, AM-bidrag og A-skat. Hvis du skal importere eller eksportere varer, så skal du registreres for dette. I forbindelse med import af nydelsesmidler, herunder vin, chokolade og nødder, skal du registreres for punktafgifter.

Når din virksomhed er registreret, så modtager du et resume fra Erhvervsstyrelsen med dit unikke CVR-nummer, der identificerer din virksomhed. Dette kaldes også et momsnummer.

Find den rette virksomhedstype til dig og din branche

Hvis du står overfor, at skulle starte egen virksomhed, skal du tage stilling til, hvilken virksomhedstype, du vil drive virksomhed under. Du kan drive din virksomhed i et personligt ejet enkeltmandsvirksomhed eller i et selskab med begrænset ansvar. Den bedste virksomhedstype for dig afhænger af forskellige faktorer, hvoraf nogle af de følgende vil være væsentlige.

  • Ansvar og forpligtelser
  • Økonomi og risiko
  • Regnskabsforståelse og ordenssans

Det er nemmere, at starte en enkeltmandsvirksomhed, men du hæfter personligt for gæld og ansvar overfor kunder og medarbejdere. Det er sværere, at starte et selskab med begrænset ansvar, men du er beskyttet ved konkurs og risikerer ikke, at miste andet end det, du har indskudt i selskabet.

Oprettelse af personligt ejet enkeltmandsvirksomhed

Ansvar og forpligtelser – Personligt ejet enkeltmandsvirksomhed er velegnet i brancher, hvor du typisk betjener kunder, som du kender ret godt, og ikke har nævneværdigt ansvar og forpligtelser overfor kunder og ansatte. Du hæfter dog personligt, hvis du skulle få gæld og forpligtelser.

Økonomi og risiko – Der er ikke krav til indskud i en enkeltmandsvirksomhed. Der er således ikke krav til din økonomi før du kan starte. Du kan bruge din private bankkonto. Enkeltmandsvirksomhed er velegnet til virksomhed, hvor der ikke er nævneværdig risiko for, at du kan miste dine penge og gå konkurs.

Regnskabsforståelse og ordenssans – Du behøver ikke, at besidde den store regnskabsforståelse eller ordenssans. Hvis du blot sender kontoudtog og bilag til Mercuria, så kan du fokusere på din virksomhed. Enkeltmandsvirksomhed er fritaget for offentliggørelse af regnskab og har ikke revisionspligt.

Eksempler på sådanne virksomheder er frisører, massører, flyttemænd, malere, konsulenter og kiosker.

Mercuria opretter og registrerer din personligt ejede enkeltmandsvirksomhed for dig. Prisen er 640 kr. eklusiv moms. Der er ikke ekstra omkostninger til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registrering.

Stiftelse af interessentskab (I/S)

Ansvar og forpligtelser – Interessentskab (I/S) er velegnet i brancher, hvor du og et antal personer (interessenter) typisk betjener kunder, som I kender ret godt. I har ikke nævneværdigt ansvar og forpligtelser overfor kunder og ansatte. I/S er ikke et juridisk selskab med begrænset ansvar. I hæfter i fællesskab for forpligtelser.

Økonomi og risiko – I/S er endvidere velegnet til virksomheder, hvor der ikke er nævneværdig risiko for, at I kan miste Jeres investering.

Regnskabsforståelse og ordenssans – Det er ikke nødvendigt, at I besidder den store regnskabsforståelse eller ordenssans. Hvis I blot sender kontoudtog og bilag til Mercuria, så kan I fokusere på Jeres virksomhed. I/S er ikke selvstændigt skattepligtig, men I skal efter indbyrdes aftale fordele resultatet på Jeres respektive selvangivelser. Derefter skal I betale skat af Jeres del af resultatet. I/S er fritaget for offentliggørelse af regnskab og har ikke revisionspligt.

Eksempel på I/S er typisk konsulenter, der starter virksomhed sammen.

Mercuria opretter og registrerer I/S for dig. Prisen er 1.280 kr. eklusiv moms. Der er ikke ekstra omkostninger til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registrering.

Stiftelse af iværksætterselskab (IVS)

Ansvar og forpligtelser – Iværksætterselskab (IVS) er en virksomhedstype, som kan have 1 eller flere ejere. Disse kaldes også deltagere. Selskabet er et kapitalselskab, hvorfor ejerne ikke hæfter personligt for selskabets gæld og forpligtelser.

Økonomi og risiko – Der skal indskydes mellem 1 kr. og 49.999 kr. i forbindelse med stiftelsen. Dette kaldes stiftelseskapital og bliver en del af selskabets egenkapital. Selskabets egenkapital og formue tilhører selskabet og ikke ejerne. Ejerne kan således ikke miste andet end det beløb, de har indskudt i selskabet.

Regnskabsforståelse og ordenssans – Det er nødvendigt, at du har en vis forståelse for regnskab og orden, som ejer af et IVS. Selskabet skal have sin egen bankkonto.Du har pligt til, at have kontoudtog, bilag på alle transaktioner og afstemt bogføring. Selskabet skal have en direktion, der består af 1 eller flere direktører. Selskabet behøver ikke, at have en bestyrelse. Direktionen vil i det tilfælde varetage de funktioner, en bestyrelse skulle have haft. Ejere, der modtager udbytte fra selskabet er personligt skattepligtig deraf og dette opleves allerede ved udbyttets eventuelle udbetaling ved selskabets tilbageholdelse af acontoskat. Det kaldes udbytteskat, som for personer bosat i udlandet kan begæres refunderet.

Til brug for stiftelsen af IVS, skal der udarbejdes et stiftelsesdokument. Der skal til dette vedlægges selskabets vedtægter. Mercuria sørger for udarbejdelse af disse dokumenter, der skal underskrives og indsendes før registrering af selskabet ved Erhvervsstyrelsen. Mercuria søger for rettidig påmindelse om afholdelse af generalforsamling.

Mercuria opretter og stifter IVS for dig. Prisen er 3.995 kr. eksklusiv moms.

Stiftelse af anpartsselskab (ApS)

Ansvar og forpligtelser – Anpartsselskab (ApS) er en virksomhedstype, som kan have 1 eller flere ejere. Disse kaldes også deltagere. Selskabet er et kapitalselskab, hvorfor ejerne ikke hæfter personligt for selskabets gæld og forpligtelser.

Økonomi og risiko – Der skal indskydes mindst 50.000 kr. i forbindelse med stiftelsen. Dette kaldes stiftelseskapital og bliver en del af selskabets egenkapital. Selskabets egenkapital og formue tilhører selskabet og ikke ejerne. Ejerne kan således ikke miste andet end det beløb, de har indskudt i selskabet.

Regnskabsforståelse og ordenssans – Det er nødvendigt, at du har en betydelig forståelse for regnskab og orden, som ejer af et ApS. Selskabet skal have sin egen bankkonto. Du har pligt til, at have kontoudtog, bilag på alle transaktioner og afstemt bogføring. Selskabet skal have en direktion, der består af 1 eller flere direktører. Selskabet behøver ikke, at have en bestyrelse. Direktionen vil i det tilfælde varetage de funktioner, en bestyrelse skulle have haft. Ejere, der modtager udbytte fra selskabet er personligt skattepligtig deraf og dette opleves allerede ved udbyttets eventuelle udbetaling ved selskabets tilbageholdelse af acontoskat. Det kaldes udbytteskat, som for personer bosat i udlandet kan begæres refunderet.

Til brug for stiftelsen af ApS, skal der udarbejdes et stiftelsesdokument. Der skal til dette vedlægges selskabets vedtægter. Mercuria sørger for udarbejdelse af disse dokumenter, der skal underskrives og indsendes før registrering af selskabet ved Erhvervsstyrelsen. Mercuria søger for rettidig påmindelse om afholdelse af generalforsamling.

Mercuria opretter og stifter ApS for dig. Prisen er 3.995 kr. eksklusiv moms.

Stiftelse af holdingselskab

Et holdingselskab er et selskab, som med skattefordele besidder kapitalandele i andre driftsselskaber og virksomheder. Navnet kommer af det engelske holding, der betyder, at besidde. Et holdingselskab er typisk et anpartsselskab eller aktieselskab og er således ikke en selvstændig selskabsform.

Mercuria kan oprette IVS eller ApS til brug for holdingselskab for dit driftsselskab.

Oprettelse af medarbejdersignatur (NemID)

Når du har fået oprettet bankkonto, skal din virksomhed have en medarbejdersignatur (NemID). Den er forskellig fra dit personlige NemID. Den skal bruges til kommunikation med banker, e-Boks og myndigheder i øvrigt.

Oprettelse af e-Boks til erhverv

Du skal endvidere oprette din virksomhed i e-Boks, som myndighederne bruger til digital kommunikation med din virksomhed. Her vil du modtage vigtige breve fra Skat og andre myndigheder.

Oprettelse af bankkonto til erhverv (erhvervskonto)

Når du har modtaget dit CVR-nummer, skal du oprette en bankkonto til din virksomhed. Det bør være en særskilt erhvervskonto og dermed adskilt fra din private bankkonto. Banker er imidlertid ikke særligt interesseret i samarbejde med virksomheder. Du kan forbedre din chance for succes, hvis du forbereder en forretningsplan, et likviditetsbudget, et driftsbudget og et privatforbrugsbudget. Det hjælper banken, så den får et indblik i din økonomi og dit behov. Det gælder i særdeleshed, hvis du skal have kassekredit eller banklån.

Bankkontoen skal registreres som en NemKonto. Dette er nødvendigt, hvis din virksomhed skal modtage betalinger fra det offentlige.

Lønsedler til ansatte (Danløn)

Hvis du har ansatte, skal de have beregnet løn, fremsendt lønsedler og overført løn rettidigt. Dette er en kompliceret forpligtelse og Mercuria anbefaler, at et lønsystem bruges til formålet. Mercuria anbefaler Danløn og hjælper dig med indgåelse af de nødvendige aftaler med Danløn og Nets.

Mercuria indhenter oplysninger fra dig inden kørsel af løn. Prisen er 80 kr. per lønseddel.

Betalingsløsning til webshop og butik

Hvis dine kunder skal kunne betale med kreditkort og betalingskort i øvrigt, så kan du få brug for en bankerklæring om erhvervskonto fra din bank. Når den er på plads, kan du indgå en aftale med en leverandør af terminal og en aftale med Nets. Hvis du driver en online webshop, kan din udbyder i nogle tilfælde tilbyde online betaling også.

Dette marked er i konstant udvikling, så Mercuria anbefaler, at du undersøger markedet, så du finder den løsning, der passer bedst til din virksomhed.

Opret virksomhed (Oprettelsesformular)

Med denne oprettelsesformular kan du få oprettet din nye virksomhed. Mercuria modtager dine oplysninger, der bruges som ansøgning til registrering af virksomhed.

Selskab angives med endelsen I/S, IVS, ApS eller A/S.
Eksempel: 01.01.19.