1. Generelt om hjemmesiden, accept af betingelser og gyldighed.

1.1. Mercuria Bogføring & Regnskab ApS, der herefter blot benævnes Mercuria, er et dansk anpartsselskab, der leverer ydelser inden for start af virksomshed, kørsel af løn, bogføring og regnskab. Mercuria er hjemhørende på Frederiksberg på adressen Rosenørns Allé 31 og er registreret i CVR med nummer 29184879. Mercuria’s hjemmeside er beliggende på domænet mercuria.dk.

1.2. Som bruger af hjemmesiden accepterer du nærværende vilkår og betingelser for brug af hjemmesiden. Hvis du ikke kan acceptere disse, så skal du ikke bruge hjemmesiden.

1.3. Nærværende betingelser træder i kraft fra og med 1. maj 2020, erstatter tidligere betingelser og er gældende indtil nye betingelser offentliggøres.

2. Information om indsamling, behandling og beskyttelse af personlige data.

2.1. Mercuria indsamler oplysninger om tidspunkt, IP-adresse, browser og aktivitet på hjemmesiden i forbindelse med dit besøg. Disse oplysninger bruges til systemadministration, slettes automatisk efter 3 måneder og deles ikke med nogen tredjepart.

2.2. Data, der overføres i forbindelse med besøg på vor hjemmeside, krypteres med SSL-certifikat fra Let’s Encrypt.

2.3. Data, der overføres i forbindelse med brug af email og kontaktformular på hjemmesiden, krypteres med OpenSSL. Mercuria tilbyder desuden kryptering med GPG.

2.4. Mercuria behandler forespørgsler via email og kontaktformular fortroligt og sikkert på operativsystemer fra Ubunbu og FreeBSD. Data, der afgives i forbindelse med forespørgsler, opbevares på fuldt krypterede filsystemer, slettes automatisk efter 3 måneder og deles ikke med nogen tredjepart.

2.5. Google Analytics indsamler anonymiserede oplysninger om browser og aktivitet på hjemmesiden i forbindelse med dit besøg. Disse oplysninger omdanner Google Analytics til statistiske rapporter, som Mercuria bruger til forbedring af hjemmesidens indhold og virkemåde. Mercuria sletter automatisk disse rapporter efter 3 måneder. Google Analytics sletter automatisk de indsamlede data efter 26 måneder.

3. Ansvar i forbindelse med brug.

3.1. Hverken Mercuria eller nogen tredjepart yder nogen garanti for nøjagtigheden, fuldstændigheden eller egnetheden af de oplysninger, der findes på hjemmesiden. Du anerkender ved din brug, at oplysninger kan indeholde unøjagtigheder eller fejl. Mercuria fraskriver sig udtrykkeligt ansvar for sådanne unøjagtigheder eller fejl.

3.2. Din brug af oplysninger, som er givet på hjemmesiden, sker udelukkende for egen risiko, som Mercuria ikke er ansvarlig for. Det er dit eget ansvar, at sikre, at oplysninger, der er tilgængelige via hjemmesiden, er korrekte og opfylder dine specifikke krav.

4. Erstatningskrav i forbindelse med uautoriseret brug, forsøg på hacking og ringeagtsytringer.

4.1. Du gøres opmærksom på, at uautoriseret brug, misbrug af meddelte fortrolige oplysninger, misbrug af tilegnede fortrolige oplysninger, brud på ophavsretsloven, eller anden form for misbrug, af hjemmesiden kan give anledning til erstatningskrav og kan være strafbart. Data, der er indsamlet i forbindelse med en sådan handling, gemmes særskilt til senere efterforskning, strafforfølgelse og erstatningskrav.

4.2. Hvis du direkte, eller indirekte, kopierer tekst, billeder, video, eller andet indhold, fra hjemmesiden til uautoriseret brug, så gør du dig skyldig i erstatning på ikke mindre end 1.000 kr. per dag, hvor anvendelsen har stået på, og ikke mindre end 25.000 kr. uanset i hvilket omfang tab eller skade, som følge deraf, kan påvises eller ej.

4.3. Hvis du direkte, eller indirekte, udsætter hjemmesiden for uautoriseret hacking, som eksempelvis port scanning, phishing, brute force attack, denial of service (DoS), eller forsætlig brug af hacker-software i øvrigt, så gør du dig skyldig i erstatning på ikke mindre end 50.000 kr. uanset i hvilket omfang tab eller skade, som følge deraf, kan påvises eller ej. Data, der er indsamlet i forbindelse med en sådan handling, gemmes særskilt til senere efterforskning, strafforfølgelse og erstatningskrav.

4.4. Hvis du direkte, eller indirekte, udgiver negative anmeldelser, negative bedømmelser, negativ omtale, negativ søgemaskineoptimering, eller ringeagtsytringer i øvrigt, med det formål, at skade Mercuria’s omdømme, hvad enten det drejer sig om hjemmesiden, varemærket eller tilknyttet personale, så gør du dig skyldig i erstatning på ikke mindre end 125.000 kr. uanset i hvilket omfang tab eller skade, som følge deraf, kan påvises eller ej.

5. Information om lov og retskreds.

5.1. Enhver tvist, der måtte opstå som følge af brug af hjemmesiden, er underlagt dansk lov og skal afklares ved en civilret i København.

6. Kontaktoplysninger.

6.1. Hvis du har spørgsmål til nærværende betingelser for brug af hjemmesiden eller spørgsmål vedrørende behandling af data i forbindelse med dit besøg på hjemmesiden, så skal du kontakte Mercuria via email til .