Bogføring i Excel eller andre regneark er ikke tilstrækkeligt

Glem alt om bogføring i Excel. Det er nemlig ikke tilstrækkeligt, at bogføre i Excel eller i en anden form for regneark. Årsagen er, at det ikke opfylder de minimumskrav, der er til bearbejdning og anvendelse af de salg, køb og transaktioner, du har registreret og bogført i regnearket.

Bogføring i Excel.
Bogføring i Excel eller andet regneark er ikke blot frustrerende, men det opfylder heller ikke de minimumskrav, der er til bogføring for en virksomhed. Din bogføring skal kunne producere et transaktionsspor, der viser sammenhængen mellem poster og registreringer.

Din bogføring skal kunne producere et transaktionsspor, der viser sammenhængen mellem poster og registreringer. Enhver registrering skal endvidere kunne henføres til regnskabsbilag. Dette kaldes et kontrolspor. Disse krav kan kun opfyldes ved bogføring i et passende, veldesignet og databasebaseret regnskabssystem eller regnskabsprogram.

De gældende minimumskrav, der er til registrering af salg, køb og transaktioner og bogføring er fastsat i bogføringsloven, der beskriver de fælles mindstekrav, der indfrier samfundets og skattemyndighedernes informationsbehov.

Læs mere om bogføring og valg af regnskabsprogram.

Brug af bogholder eller revisor

Hvis du ikke besidder de nødvendige kompetencer til bogføring i et regnskabssystem eller bogføringsprogram, så bør du overlade bogføringen til en bogholder eller en revisor, der kan bogføre for dig. Det samme gælder, hvis du ikke har tilstrækkelig viden om bogføring, så din bogføring lever op til minimumskravene i bogføringsloven og momsloven.

Hvis du har regnskabsforståelse, så kan du selv bogføre i et regnskabssystem eller regnskabsprogram og lade Mercuria kontrollere din bogføring og opstille kontokort, momsopgørelser, balancer, perioderegnskaber og årsregnskaber til skattemyndighederne.