Bogføring i København for enkeltmandsvirksomheder og anpartsselskaber

Søger du bogføring i København for din enkeltmandsvirksomhed eller dit anpartsselskab? Så behøver du ikke lede længere. Mercuria bogfører dit regnskabsmateriale, opstiller momsangivelse, indberetter moms til Skattestyrelsen og opstiller balance til fast billig pris. Kontakt Mercuria på telefon 70 25 20 75 eller via email til og få et godt og uforpligtende tilbud.

Kontakt

Hvornår har man bogføringspligt?

Hvis du er ejer af en erhvervsdrivende virksomhed i Danmark, eller i øvrigt er afgifts- eller skattepligtig, så skal dit bogholderi, og dermed din bogføring, leve op til bestemmelserne i bogføringsloven. Det gælder også, hvis du på anden måde hæfter afgifter for virksomheden. Du har, med andre ord, bogføringspligt. Mercuria tilbyder bogføring for små og mellemstore virksomheder.

Hvad er bogføring?

Generelt kan man sige, at bogføring betyder, at registrere virksomhedens transaktioner og opbevare virksomhedens regnskabsmateriale. Eksempler på transaktioner er salg varer, køb en varer og betaling for varer. Eksempler på regnskabsmateriale er fakturaer, kvitteringer, kasserapporter og kontoudtog. Dette kaldes også regnskabsbilag eller bare bilag til bogføringen.

Krav til bogføring og bogholderi

Det er generelt et krav til din bogføring, at du skal registrere enhver transaktion snarest muligt. Hvis din virksomhed har særligt mange transaktioner, så det ikke er overskueligt, at registrere hver enkelt, så kan disse i stedet registreres samlet. Et eksempel på dette er en netbutik, der kan have mange små salg dagligt. I det tilfælde kan man oprette en særskilt konto, hvor disse transaktioner samles. Denne konto kan så tælles sammen og danne grundlag for den samlede registrering. Dette kaldes også for aggregeret salg eller mikrosalg.

Du skal endvidere sikre, at din bogføring efterlader et transaktionsspor. Det vil sige, at dine registreringer kan følges og opløses til de registreringer, hvoraf de er sammensat. Et eksempel er, at et salg af en vare fremgår på en konto for varesalg, samt, at dækningen for samme salg fremgår af en konto for din bank eller kunde.

På samme måde skal du sikre, at din bogføring efterlader et kontrolspor. Det vil sige, at dine registreringer henviser til underliggende bilag, der understøtter og dokumenterer registreringen.

Dit bogholderi skal være afstemt med opdaterede værdier senest på datoen for udløbet af fristerne for indberetning og angivelse af moms, skatter og årsrapporter.

Få 3 gratis tips til lavere skat

Indtast din email-adresse i feltet herunder og send den til Mercuria. Så får du 3 tips til lavere skat tilsendt gratis.

Tips til lavere skat

Opbevaring af regnskabsmateriale

Du har som ejer af en virksomhed pligt til, at opbevare dit regnskabsmateriale på betryggende vis. Det betyder, at du skal sikre, at regnskabsmaterialet er beskyttet mod fejl, ødelæggelse og bortskafning. Det gælder både regnskabsmateriale på papir, computere, harddiske og internet.

Mercuria har eget dansk bogholderi, der lever op til bestemmelserne om opbevaring i bogføringsloven. Det betyder, at dine indleverede bilag, dokumenter og regnskabsmateriale behandles og opbevares sikkert hos Mercuria i Danmark.

Som kunde hos Mercuria kan du til hver en tid få det udleveret dit regnskabsmateriale igen efter aftale. Dit regnskabsmateriale videresendes ikke til eksterne samarbejdspartere eller underleverandører i Danmark eller i udlandet.

Krav til digitale bogføringssystemer

Dine registreringer skal ske i et digitalt bogføringssystem. Det kan være et bogføringssystem, som du har installeret på din computer, eller et online bogføringssystem, som du har adgang til via internet. Et bogføringssystem består typisk af et eller flere programmer, udvidelser, moduler og værktøjer. Der kan endvidere være et API, der gør det muligt, at slutte eksterne programmer til.

Det er et krav til sådanne digitale bogføringssystemer, at de understøtter løbende registrering af virksomhedens transaktioner med mulighed for angivelse af bilagsnummer eller anden henvisning til bilag.

Dit digitale bogføringssystem skal opfylde de anerkendte krav til IT-sikkerhed. Det vil sige, at det bør være beskyttet af adgangskode, gemme data på et krypteret filsystem, afvikles fra et robust og opdateret operativsystem, tilgås fra en ordentlig computer, der i øvrigt forefindes på et kontor, der er beskyttet mod misbrug fra uvedkommende personer, oversvømmelse og lignende.

Hos Mercuria behandles, opbevares og sikkerhedskopieres breve, bilag, dokumenter og fortrolige data på fuldt krypterede filsystemer og servere, der lever op til højeste standarder inden for IT-sikkerhed. Mercuria følger procedurer for best practice og politikker for kommunikation, bogføring, databehandling og drift af IT. Det sikrer en ensartet høj kvalitet i produktionen.

Mercuria ejer og administrerer selv anvendte systemer, netværk og servere. Dette betyder, at breve, bilag, dokumenter og fortrolige data forbliver hos Mercuria. Mercuria anvender robuste og sikrede operativsystemer fra FreeBSD og Ubuntu til behandling og opbevaring af fortrolige data. Det er din garanti for, at Mercuria er en stærk partner, når det kommer til behandling af data.

Indberetning af moms til Skattestyrelsen (skat.dk)

Momsregistreret virksomhed skal indberette moms til Skattestyrelsen månedligt, kvartalsvis eller halvårligt.

Mercuria sørger for rettidig indberetning af moms og oplysningsskema via tastselv.skat.dk til Skattestyrelsen for dig og din virksomhed.

Mercuria minder dig om, når det er tid til, at du skal indsende dine regnskabsbilag, så bogføring og indberetning kan ske rettidigt. Så undgår du, overskride skattemyndighedernes seneste frist for indberetning. Mercuria arbejder efter mottoet Effektiv Service – Til Tiden.

Kontrol af bogføring og bogholderi

I det tilfælde, at Skattestyrelsen eller en anden offentlig myndighed vil foretage kontrol af din bogføring og dit bogholderi, har du som ejer af en virksomhed pligt til, at stille dette tilrådighed i form af nærmere angivet regnskabsmateriale i et digitalt anerkendt filformat. Et eksempel kan være udvalgte kontokort over en nærmere angivet periode fra dit bogføringssystem.

Få et godt tilbud på bogføring i København

Søger du et godt tilbud med en fast billig pris på bogføring i København? Så behøver du ikke lede længere: Mercuria kan nemlig tilbyde dig en fast billig pris på bogføring, moms og regnskab for din enkeltmandsvirksomhed eller dit anpartsselskab. I prisen er medregnet indberetning af moms via skat.dk til Skattestyrelsen og aflæggelse af årsrapport via Virk.dk til Erhvervsstyrelsen. Udfyld formularen nedenfor på denne side og lad Mercuria give dig et godt tilbud på bogføring for dig og din virksomhed.