Bogføring, moms og regnskab for cykelforretning til fast pris

Mercuria ApS er din bogholder og revisor, der med erfaring fra små og mellemstore virksomheder, kan betjene din cykelforretning med bogføring og regnskab til fast pris.

Cykelforretning som virksomhed

Bogføring og regnskab for cykelforretninger, der er registreret som enkeltmandsvirksomhed eller anpartsselskab, er lovpligtigt. I Danmark er der cirka 1.000 cykelforretninger, hvor en eller flere cykelmekanikere sælger og reparerer cykler. Som stifter eller ejer af en cykelforretning, lejer du almindeligvis et butikslokale med plads til værksted, som du indretter med cykler, cykeludstyr og værktøj. Du indkøber typisk nye cykler fra producent eller importør med henblik på videresalg.

Momsregnskab, årsregnskab og oplysningsskema (selvangivelse) for cykelforretninger

Der skal laves momsregnskab, årsregnskab og oplysningsskema (selvangivelse) for cykelforretninger. Det er også sådan, at du får momsfradrag og skattefradrag for indkøb og vedligehold af cykler, cykeludstyr værktøj og lignende driftsmidler. Du skal samle fakturaer og regnskabsbilag, som din bogholder og revisor vil bogføre i et regnskabsprogram og bruge til at lave momsregnskab, årsregnskab og oplysningsskema (selvangivelse). Hvis du har ansat cykelmekanikere, skal du være registreret som arbejdsgiver, og der skal indberettes ATP, AM-bidrag, A-skat og feriepenge. Du skal også have ulykkesforsikring og andre erhvervsforsikringer, som du vil have skattemæssigt fradrag for.

God og billig bogholder og revisor for din cykelforretning

Som god og billig bogholder og revisor for din cykelforretning, sørger vi for, at du får momsfradrag og skattefradrag for indkøb og vedligehold af cykler, cykeludstyr værktøj og lignende driftsmidler. Vi informerer dig i god tid om, hvornår det er tid til, at indberette moms, årsregnskab og oplysningsskema (selvangivelse). Vi indtaster og bogfører løbende dine fakturaer og regnskabsbilag i vort regnskabsprogram. Vi sørger endvidere for, at ATP, AM-bidrag, A-skat og feriepenge indberettes rettidigt. Vi står til rådighed for de spørgsmål, du som ejer af en cykelforretning måtte have.

Lad os høre, hvordan vi kan hjælpe dig

Ring til os idag på telefon 70 25 20 75 eller skriv en email til og lad os høre, hvordan vi kan hjælpe dig med bogføring og regnskab for din cykelforretning.

Revisor Frank Nielsen byder velkommen til Mercuria ApS og fortæller lidt om, hvad Mercuria kan tilbyde dig.