Bogføring, moms og regnskab for autoværksted til fast pris

Mercuria ApS er din bogholder og revisor, der med erfaring fra små og mellemstore virksomheder, kan betjene dit autoværksted med bogføring og regnskab til fast pris.

Autoværksted som virksomhed

I Danmark er der ca. 8.000 autoværksteder, hvor automekanikere udfører serviceeftersyn på biler og andre køretøjer. Autoværksteder er typisk registreret som enkeltmandsvirksomhed eller anpartsselskab. Som stifter eller ejer af et autoværksted, lejer du almindeligvis erhvervslokaler med værksted, som du indretter med lift, værktøj og maskiner.

Momsregnskab, årsregnskab og oplysningsskema (selvangivelse) for autoværksteder

Der er momsfradrag og skattefradrag for indkøb og vedligehold af lift, værktøj, maskiner og lignende driftsmidler. Du skal samle fakturaer og regnskabsbilag, som din revisor vil bogføre i et regnskabsprogram og bruge til at lave momsregnskab, årsregnskab og oplysningsskema (selvangivelse). Hvis du har ansat automekanikere, pladesmede eller lærlinge, så skal du være registreret som arbejdsgiver og der skal indberettes ATP, AM-bidrag, A-skat og feriepenge. Du kan også have ulykkesforsikring og andre erhvervsforsikringer, som du vil have skattemæssigt fradrag for.

God og billig revisor til dit autoværksted

Vi sørger for, at du som ejer af et autoværksted får momsfradrag og skattefradrag for indkøb og vedligehold af lift, værktøj, maskiner og lignende driftsmidler. Vi informerer dig i god tid om, hvornår det er tid til, at indberette moms, årsregnskab og oplysningsskema (selvangivelse). Vi indtaster og bogfører løbende dine fakturaer og regnskabsbilag i vort regnskabsprogram. Vi sørger endvidere for, at ATP, AM-bidrag, A-skat og feriepenge indberettes rettidigt. Vi står til rådighed for de spørgsmål, du som ejer af et autoværksted måtte have.

Lad os høre, hvordan vi kan hjælpe dig

Ring til os idag på telefon 70 25 20 75 eller skriv en email til og lad os høre, hvordan vi kan hjælpe dig med bogføring og regnskab for dit autoværksted.

Revisor Frank Nielsen byder velkommen til Mercuria ApS og fortæller lidt om, hvad Mercuria kan tilbyde dig.