Satser for befordringsfradrag, håndværkerfradrag og andre fradrag for 2019

Skat har fastsat følgende satser for befordringsfradrag, håndværkerfradrag, bropassage, diæt og andre fradrag i den skattepligtige indkomst for udgifter i indkomståret 2018. De vil fremgå af din selvangivelse og årsopgørelse. Satserne gælder for selvstændige erhvervsdrivende og lønmodtagere.

Befordringsfradrag 0-24 km/dag0 kr.
Befordringsfradrag 25-120 km/dag1,98 kr./km
Befordringsfradrag over 120 km/dag0,99 kr./km
Befordringsfradrag for lønmodtagere i udkantskommuner over 120 km/dag1,98 kr./km op til 13.900 kr.
Befordringsgodtgørelse op til 20.000 km/år3,56 kr./km
Befordringsgodtgørelse over 20.000 km/år1,98 kr./km
Håndværkerfradrag vedr. håndværk12.200 kr/år
Håndværkerfradrag vedr. service6.000 kr./år
Bropassage Storebælt110 kr./passage
Bropassage Øresund50 kr./passage
Diæt509 kr./dag
Logigodtgørelse214 kr./dag
Småanskaffelser13.800 kr./år
Forbrug af egne varer (eget vareforbrug)4.120 kr./år
Forbrug af egne drikkevarer3.980 kr./år
Forbrug af egne fødevarer14.100 kr./år
Forbrug af egne tobaksvarer3.260 kr./år
Personfradrag46.200 kr./år
Medarbejdende ægtefælle241.000 kr./år

Satser for fradrag for 2018

Andre fradrag

Det kan være bedre, at tage skattemæssige fradrag efter foreliggende regning eller faktura. Skattemæssige fradrag efter regning og faktura er lovhjemlet i statsskattelovens § 6.

Fradrag for arbejdsværelse kan beregnes som en forholdsmæssig del af udgifter til el, vand og varme. Forholdet kan være baseret på areal eller lokaleleje.

Udgifter til parkering kan, udover fradraget for kørslen, fradrages af såvel lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende.

Der gives ekstra fradrag for lønmodtagere, der bor i udkantskommuner. Det samlede tillæg må være op til 13.900 kr.