Satser for befordringsfradrag mm. for 2018

Skat har fastsat følgende satser for befordringsfradrag, håndværkerfradrag, bropassage, diæt og andre fradrag i den skattepligtige indkomst for udgifter i indkomståret 2018. De vil fremgå af din selvangivelse og årsopgørelse. Satserne gælder for selvstændige erhvervsdrivende og lønmodtagere.

Befordringsfradrag 0-24 km/dag0 kr.
Befordringsfradrag 25-120 km/dag1,94 kr./km
Befordringsfradrag over 120 km/dag0,97 kr./km
Befordringsfradrag for lønmodtagere i udkantskommuner over 120 km/dag1,94 kr./km op til 13.900 kr.
Befordringsgodtgørelse op til 20.000 km/år3,54 kr./km
Befordringsgodtgørelse over 20.000 km/år1,94 kr./km
Håndværkerfradrag vedr. håndværk12.000 kr/år
Håndværkerfradrag vedr. service6.000 kr./år
Bropassage Storebælt110 kr./passage
Bropassage Øresund50 kr./passage
Diæt498 kr./dag
Logigodtgørelse214 kr./dag
Småanskaffelser13.500 kr./år
Forbrug af egne varer (eget vareforbrug)4.110 kr./år
Forbrug af egne drikkevarer3.950 kr./år
Forbrug af egne fødevarer14.320 kr./år
Forbrug af egne tobaksvarer3.260 kr./år
Personfradrag46.000 kr./år
Medarbejdende ægtefælle235.800 kr./år

Det kan være bedre, at tage skattemæssige fradrag efter foreliggende regning eller faktura. Skattemæssige fradrag efter regning og faktura er lovhjemlet i statsskattelovens § 6.

Udgifter til parkering kan, udover fradraget for kørslen, fradrages af såvel lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende.

Befordringsfradraget for 25-120 km/dag er 1,94 kr./km for 2018.
Befordringsfradraget for 25-120 km/dag er 1,94 kr./km for 2018.

Der gives ekstra fradrag for lønmodtagere, der bor i udkantskommuner. Det samlede tillæg må være op til 13.900 kr.

Satser for fradrag 2019