Hvis du driver virksomhed i Danmark, skal du lave årsregnskab og selvangivelse til Skat efter hvert regnskabsår. De fleste virksomheder, herunder selvstændige erhvervsdrivende, skal lave årsregnskab og selvangive hvert år. Har du ikke en revisor, eget bogholderi eller finansprogram, kan du med fordel lade os lave dit årsregnskab og indberette din selvangivelse til Skat.

Vi laver momsregnskab, årsregnskab og lønregnskab for følgende virksomhedsformer:

* Selvstændig erhvervsdrivende (enkeltmandsvirksomhed)
* Interessentskab (I/S)
* Iværksætterselskab (IVS)
* Selskab med begrænset ansvar (SmbA)
* Anpartsselskab (ApS)
* Aktieselskab (A/S)

Revisor udarbejder årsregnskab og selvangivelse for selvstændige og selskaber
Vor revisor udarbejder årsregnskab og selvangivelse for selvstændige og selskaber.

Vi udarbejder dit regnskab, når det er tid til indberetning af selvangivelse til Skat. Vi udarbejder årsrapport for dit selskab, når det er tid til indsendelse af årsrapport til Erhvervsstyrelsen. Hvis du kommer fra et andet finanssystem, som Dinero eller E-conomic, så hjælper vi dig med udlæsning af rapporter til brug for oprettelsen i vort bogholderi.

Når vi har lavet dit årsregnskab og selvangivet til Skat, sender vi dit årsregnskab, selvangivelse og årsopgørelse til dig.

Pris for årsregnskab

Vi tilbyder en fast pris for årsregnskab og selvangivelse. Priser starter fra 3.995 kr. Du sparer udgifter til eget bogholderi, softwarelicenser og finansprogrammer.

Få et tilbud på årsregnskab

Har du brug for hjælp til opstilling af årsregnskab og indberetning af selvangivelse til Skat? Vi kan også hjælpe dig.

Kontakt os allerede i dag for et uforpligtende møde og tilbud. Vi træffes mandag til torsdag mellem 10:00 og 16:00 på telefon 7025 2075 og via email til mail@mercuria.dk.

Hvad loven siger om manglende eller vildledende selvangivelse?

Skattekontrollovens § 13: Den, der med forsæt til at unddrage det offentlige skat, afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til brug ved afgørelse af, om en person er undergivet skattepligt, eller til brug ved afgørelse af skatteansættelse eller skatteberegning, straffes for skattesvig med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289. På samme måde straffes medvirken til skattesvig, jf. straffelovens § 23.

Skattekontrollovens § 15: Den, der, uden at forholdet omfattes af § 16, med forsæt til at undgå skatteansættelse undlader at indgive selvangivelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289.

Close Menu