Ansvar og forpligtelser – Interessentskab (I/S) er velegnet i brancher, hvor du og et antal personer (interessenter) typisk betjener kunder, som I kender ret godt. I har ikke nævneværdigt ansvar og forpligtelser overfor kunder og ansatte. I/S er ikke et juridisk selskab med begrænset ansvar. I hæfter i fællesskab for forpligtelser.

Økonomi og risiko – I/S er endvidere velegnet til virksomheder, hvor der ikke er nævneværdig risiko for, at I kan miste Jeres investering.

Regnskabsforståelse og ordenssans – Det er ikke nødvendigt, at I besidder den store regnskabsforståelse eller ordenssans. Hvis I blot sender kontoudtog og bilag til Mercuria, så kan I fokusere på Jeres virksomhed. I/S er ikke selvstændigt skattepligtig, men I skal efter indbyrdes aftale fordele resultatet på Jeres respektive selvangivelser. Derefter skal I betale skat af Jeres del af resultatet. I/S er fritaget for offentliggørelse af regnskab og har ikke revisionspligt.

Eksempel på I/S er typisk konsulenter, der starter virksomhed sammen.