Bogføring

Hvis du driver momspligtig virksomhed i Danmark, skal du indberette og indbetale moms til Skat efter hver momsperiode. De fleste virksomheder skal indberette moms hvert kvartal eller hvert halvår. Har du ikke eget bogholderi eller finansprogram, kan du med fordel lade Mercuria lave dit momsregnskab.

Mercuria udfører bogføring, regnskab og løn for selvstændige erhvervsdrivende og selskaber:

  • Selvstændig erhvervsdrivende (enkeltmandsvirksomhed)
  • Interessentskab (I/S)
  • Iværksætterselskab (IVS)
  • Selskab med begrænset ansvar (SmbA)
  • Anpartsselskab (ApS)
  • Aktieselskab (A/S)

Mercuria har eget bogholderi, der afstemmer din bank efter kontoudtog, afstemmer din kasse efter din kasserapport og bogfører dine regnskabsbilag i vort finanssystem for dig.

Mercuria indkalder dine regnskabsbilag, når det er tid til udarbejdelse af momsregnskab og indberetning af moms til Skat. Hvis du har bank, så skal du indlevere dine kontoudtog fra bank og tilhørende bilag for hver enkelt transaktion. Hvis du har kasse, så skal du indlevere kasserapport og tilhørende bilag for hver enkelt transaktion. Hvis du har indgået kontrakter, leasingaftaler eller har andre relevante dokumenter, skal du indlevere dem. Mercuria indkalder regnskabsbilag automatisk per email eller SMS.

Når Mercuria har bogført dine regnskabsbilag, sendes momsregnskabet til dig sammen med momsangivelse, balance, kontospecifikationer og kassekladde. Hvis du ønsker det, indberetter Mercuria også moms til Skat og medsender momskvittering med betalings-ID til netbank.

Mercuria tilbyder en fast pris for bogføring. Priser starter fra 400 kr per måned. Du sparer udgifter til eget bogholderi, softwarelicenser og finansprogrammer.

Kontakt

Få et tilbud på bogføring

Beskriv gerne din virksomhed, dit regnskabsomfang og dit budget til regnskab og revisor.