Bogføring og regnskab

Som kunde hos Mercuria kommer du aldrig for sent med dit regnskab. Mercuria husker dig på vigtige tidsfrister i din virksomhed, så du i god tid kan samle og indlevere dine regnskabsbilag til bogføring.

Bogføring kontrolleres af en supervisor og revisor, der endvidere sørger for indberetning af moms til Skat, samt selvangivelse og årsrapport til Erhvervsstyrelsen.

Mercuria står løbende tilrådighed for eventuelle spørgsmål, du måtte have til bogføring og regnskab i din virksomhed, samt eventuelle administrative spørgsmål, du måtte have i forbindelse med drift af din virksomhed.

Bogføring og indberetning af moms

Hvis du driver momspligtig virksomhed i Danmark, skal du indberette og indbetale moms til Skat efter hver momsperiode. De fleste virksomheder skal indberette moms hvert kvartal eller hvert halvår. Har du ikke eget bogholderi eller finansprogram, kan du med fordel lade Mercuria lave dit momsregnskab.

Mercuria udfører bogføring, regnskab og løn for selvstændige erhvervsdrivende og selskaber:

 • Selvstændig erhvervsdrivende (enkeltmandsvirksomhed)
 • Interessentskab (I/S)
 • Iværksætterselskab (IVS)
 • Selskab med begrænset ansvar (SmbA)
 • Anpartsselskab (ApS)
 • Aktieselskab (A/S)

Mercuria har eget bogholderi, der afstemmer din bank efter kontoudtog, afstemmer din kasse efter din kasserapport og bogfører dine regnskabsbilag i vort finanssystem for dig.

Mercuria indkalder dine regnskabsbilag, når det er tid til udarbejdelse af momsregnskab og indberetning af moms til Skat. Hvis du har bank, så skal du indlevere dine kontoudtog fra bank og tilhørende bilag for hver enkelt transaktion. Hvis du har kasse, så skal du indlevere kasserapport og tilhørende bilag for hver enkelt transaktion. Hvis du har indgået kontrakter, leasingaftaler eller har andre relevante dokumenter, skal du indlevere dem. Mercuria indkalder regnskabsbilag automatisk per email eller SMS.

Når Mercuria har bogført dine regnskabsbilag, sendes momsregnskabet til dig sammen med momsangivelse, balance, kontospecifikationer og kassekladde. Hvis du ønsker det, indberetter Mercuria også moms til Skat og medsender momskvittering med betalings-ID til netbank.

Mercuria tilbyder en fast pris for bogføring. Priser starter fra 400 kr per måned. Du sparer udgifter til eget bogholderi, softwarelicenser og finansprogrammer.

 

Årsregnskab, selvangivelse og årsrapport

Hvis du driver virksomhed i Danmark, skal du lave årsregnskab og selvangivelse til Skat efter hvert regnskabsår. De fleste virksomheder, herunder selvstændige erhvervsdrivende, skal lave årsregnskab og selvangive hvert år. Har du ikke en revisor, eget bogholderi eller finansprogram, kan du med fordel lade os lave dit årsregnskab og indberette din selvangivelse til Skat.

Mercuria udfører bogføring, regnskab og løn for selvstændige erhvervsdrivende og selskaber:

 • Selvstændig erhvervsdrivende (enkeltmandsvirksomhed)
 • Interessentskab (I/S)
 • Iværksætterselskab (IVS)
 • Selskab med begrænset ansvar (SmbA)
 • Anpartsselskab (ApS)
 • Aktieselskab (A/S)

Mercuria udarbejder dit regnskab, når det er tid til indberetning af selvangivelse til Skat. Mercuria udarbejder årsrapport for dit selskab, når det er tid til indsendelse af årsrapport til Erhvervsstyrelsen. Hvis du kommer fra et andet finanssystem, som Dinero eller E-conomic, så hjælper Mercuria dig med udlæsning af rapporter til brug for oprettelsen i Mercurias bogholderi.

Når Mercuria har lavet dit årsregnskab og selvangivet til Skat, sendes dit årsregnskab, selvangivelse og årsopgørelse til dig.

Mercuria tilbyder en fast pris for årsregnskab og selvangivelse. Priser starter fra 3.995 kr. Du sparer udgifter til eget bogholderi, softwarelicenser og finansprogrammer.

 

Ansatte, lønsedler og indberetning af ATP, AM-bidrag og A-skat

Hvis du har fastlønnede medarbejdere, timelønnede medarbejdere, funktionærer eller andet personale ansat i din virksomhed, så kan Mercuria tilbyde, at lave lønregnskab og lønsedler for dig og dine ansatte. Når det er tid til beregning af løn, indkalder Mercuria automatisk oplysninger om timer og timeløn for dine medarbejdere fra dig.

Danløn indhenter automatisk skattekort for dine medarbejdere, indberetter ATP, AM-bidrag og A-skat til Skat, indberetter feriepenge til FerieKonto, overfører løn til dine medarbejdere fra din virksomheds bankkonto og sender lønsedler elektronisk til dine medarbejderes e-Boks. Du kan du selv definere tekster for lønart, så de er dækkende i forhold til din virksomhed. Danløn kan også indberette feriepenge til FerieKonto, ACF, 3F, Horesta, Malerforbundet i Danmark, Frisør- og Kosmetikerforbundet. Danløn kan endvidere lave automatisk nul-indberetning.

Lønsedler kan automatisk sendes til dine ansattes e-Boks, hvor dine ansatte kan læse og gemme den på egen computer eller mobiltelefon. Det er endvidere muligt, at installere lønsystemets app til mobiltelefon, hvorfra der er adgang til lønsedler. Løn kan automatisk overføres fra din virksomheds bankkonto til dine ansattes bankkonti, så lønnen er tilrådighed på den korrekte udbetalingsdato. Lønsedler er forsynet med oplysninger om opsparede feriedage. Når løn er beregnet, laves en samlet bogføringsliste, der kan indsættes og bogføres i dit regnskab. Bogholderiet kan herefter blot bogføre månedens løntotaler i stedet for de enkelte lønsedler.

Mercuria hjælper dig med, at få aftalerne på plads, så du og din virksomhed kan bruge lønsystemet og benytte dets automatiske lønudbetaling til bankkonti. Mercuria kan også hjælpe dig med ansættelseskontrakter.

 

Bliv kunde

Beskriv gerne din virksomhed, dit regnskabsomfang og dit budget til regnskab og revisor.